Konkurs Edukacyjny dla Szkół

W imieniu Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowym Konkursie Edukacyjnym dla Szkół z okazji Dnia Współpracy Europejskiej 2019. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów w wieku 12-16 lat. Wystarczy wybrać 4-osobową ekipę w składzie reprezentującym: Technikę, Sztukę, Taniec, Śpiew, wykonać 3 zadania opisane w regulaminie i pod opieką nauczyciela wysłać zgłoszenie do 30 kwietnia br. Zwycięskie 24 zespoły z Polski, Białorusi i Ukrainy zostaną zaproszone do finału, który w tym roku odbędzie się w Rzeszowie (co roku finał odbywa się w kolejnym z tych trzech krajów). Finał i efekty konkursu promowane będą m.in. na stronie Dnia Współpracy Europejskiej – wspólnej dla wszystkich wydarzeń organizowanych z tej okazji w całej UE i poza jej granicami.

Na wszystkich zakwalifikowanych czekają atrakcyjne nagrody, międzynarodowe przyjaźnie i niezapomniane przeżycia!

Więcej szczegółów na stronie Programu.