Konferencja zamykajaca projekt EmpInno

Jesteśmy po finalnej konferencji zamykającej projekt EmpInno (Interreg  Regionu Morza Bałtyckiego) pod tytułem: Jak zbliżyć inteligentne specjalizacje do biznesu?

Pierwszego dnia w spotkaniu uczestniczyli partnerzy projektu EmpInno wraz z zaproszonymi gośćmi ze swoich regionów, to jest przedsiębiorcami, instytucjami otoczenia biznesu oraz przedstawicielami administracji publicznej, głównie miast i regionów. Honorowymi prelegentami spotkania byli m.in. przedstawiciele regionu Berlin-Brandenburg, Wspólnego Centrum Badawczego, Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Zdrowia regionu Mecklenburg-Vorpommern oraz koordynator Strategii Innowacji Regionu Morza Bałtyckiego. Przedstawiciel Wspólnego Centrum Badawczego omówił implementację RIS3 z perspektywy unijnej, przedstawił wnioski na przyszłość i koncepcje związane z przyszłą perspektywą finansową. Następna część była dedykowana zadaniom ściśle związanym z projektem EmpInno i nosiła tytuł: EmpInno- jako projekt inteligentny, bezpośredni i nacechowany sukcesem. Zaproszeni paneliści rozmawiali na temat działań projektowych, zarówno tych regionalnych jak i tych realizowanych na płaszczyźnie międzynarodowej. Przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego wspomniał o tworzeniu rekomendacji i rozwiązań wobec wyzwań i problemów zgłaszanych przez regionalnych interesariuszy, organizacji forów innowacji i współpracy z regionalnymi instytucjami otoczenia biznesu.

Drugi dzień zaczął się od dwóch sesji tematycznych o tytule: Jak budować lepsze jutro w oparciu o inteligentne specjalizacje. Partnerzy projektu i ich goście zostali podzieleni na dwie grupy: instytucje zarządzające regionalną strategią innowacji i jednostki wdrażające tę strategię. Jako urząd braliśmy udział w pierwszej sesji o podtytule: zarządzanie wyzwaniami, monitorowanie i ewaluacja działań w regionie. Druga sesja tematyczna dotyczyła tego, jak przedsiębiorcy mogą korzystać z inteligentnych specjalizacji- wsparcie publiczne, fundusze i strategie. Dyskusja w tej grupie dotyczyła współpracy na linii instytucja otoczenia biznesu-przedsiębiorca, zaangażowania interesariuszy, korzystania ze wsparcia publicznego oraz realizacji projektów. Po spotkaniu miała miejsce wizyta studyjna po kampusie uniwersyteckim oraz Parku Naukowo-Technologicznym Adlershof.