Kolejne spotkanie w ramach projektu FIRECE

Tym razem w Chorwacji,  10 partnerów projektu FIRECE (Interreg Europa Środkowa 2014-2020) spotkało się,  by rozmawiać i wymieniać dobre praktyki wspierające niskoemisyjną transformację energetyczną w tradycyjnym sektorze przemysłowym przy wykorzystaniu innowacyjnych instrumentów finansowych.

Podczas spotkania zebrani dyskutowali na temat Przewodnika dot. instrumentów finansowych, który powstał w trakcie realizacji projektu. Już niedługo każdy zainteresowany będzie mógł zapoznać się z dokumentem na stronie projektu.

Kolejne zadanie z jakim muszą zmierzyć się partnerzy, w ciągu kolejnych 3 semstrów realizacji projektu, to przygotowanie Oceny ex-ante. W tym celu zebranym zaprezentowano ciekawy film prezentujący 7 kroków, które pozwolą stworzyć pełną i efektywną analizę. Chcesz zobaczyć, co nas czeka także obejrzyj film!  Został przygotowany przez FI-COMPAS –  platformę Komisji Europejskiej dedykowaną instrumentom finansowym.