Kolejne inspirujące spotkanie w ramach projektu EmpInno

VII spotkanie partnerów projektu EmpInno (Program Interreg Region Morza Bałtyckiego 2014-2020) za nami. Tym razem partnerzy projektu spotkali się w Taru (Estonia) gdzie rozmawiali na temat wspierania przedsiębiorczości, zapoznali się z Regionalnymi Strategiami Innowacji Regionu Południowej Estonii oraz regionu Gävleborg (Szwecja).

Dużo czasu poświęcono dyskusjom na temat włączenia wszystkich interesariuszy w regionie w ekosystem innowacji, jak również pozycji samego lidera w procesie innowacyjnego rozwoju. Dodatkowo na warsztatach rozmawiano o tym jakie aktywności rozwijane są w ramach regionalnej strategii innowacji oraz czy i w jaki sposób wpływają one na kształtowanie polityki rozwoju w regionie.

Ciekawym elementem spotkania była wizyta w SPARK Demo Center (skupiającego największe firmy produkcyjne, eksporterów, twórców wizerunku, pracodawców, obiecujące startupy i organizacje wspierające biznes w Południowej Estonii). Uczestnicy spotkania odwiedzili również Centrum Genomu na Uniwersytecie w Tartu. Estońscy gospodarze przedstawili dobre praktyki w zakresie łączenia świata nauki z biznesem, pokazując innowacyjną wyszukiwarkę tematów naukowo-badawczych oraz modele biznesowych opiekunów dla przedsiębiorców chcących rozwijać  lub udoskonalać swój produkt. 

Więcej informacji na stronie projektu.