Interesariusze projektów FIRESPOL i AgroRES razem dla OZE

29 stycznia br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się III spotkanie interesariuszy projektu FIRESPOL oraz pierwsze spotkanie interesariuszy projektu AgroRES  (Program Interreg Europa 2014-2020).

Na początku spotkania  przedstawiono stan wdrażania projektu FIRESPOL, który jest realizowany przez Województwo Lubelskie od 1 czerwca 2018 r. Przypomnijmy, że celem projektu jest zwiększenie na poziomie regionalnym inwestycji w zakresie zdecentralizowanej i wyspecjalizowanej energii odnawialnej, zarówno jej wytwarzania, jak również magazynowania, poprzez wprowadzenie innowacyjnych instrumentów finansowych do Regionalnych Programów Operacyjnych. Dodatkowo zebrani poznali przykłady dobrych praktyk prezentowane na spotkaniu partnerów w Niemczech.

Ponadto, spotkanie było również okazją by zaprezentować uczestnikom nowy projekt AgroRES, realizowany przez Województwo Lubelskie od 1 sierpnia 2019 r. Głównym celem projektu jest opracowanie metod i środków zachęcających do produkcji i wykorzystania energii odnawialnej w sektorze rolnym i na obszarach wiejskich.  Przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu, agencji sektorowych oraz jednostek badawczych i uczelni okazali zainteresowanie działaniami projektowymi oraz wyrazili chęć współpracy w ramach projektu.

Na zakończenie zebranym zaprezentowano założenia dla energetyki w Polityce Spójności 2021-2027.

Kolejne spotkania interesariuszy zaplanowano na maj. Jeśli jesteś zainteresowany tematyką OZE zapraszamy!

Możesz również zapisać się do newslettera projektowego FIRESPOL i newslettera projektowego AgroRES.