II spotkanie w ramach projektu EURE

W listopadzie w Breście (Francja) po raz drugi spotkali się partnerzy projektu EURE (Program Interreg Europa 2014-2020), by rozmawiać o usprawnieniu polityki miejskiej. Podczas spotkania każdy partner przedstawiał swoje priorytety dotyczące polityki miejskiej w jego regionie, wśród nich najczęściej wymieniano: zarządzanie odpadami, zrównoważony transport,  gospodarkę wodno-ściekową czy zmiany klimatyczne. Odbyło się także pierwsze posiedzenie Grupy ekspertów projektu EURE podczas, którego Pan Jose Palma – Andres, główny ekspert zaprezentował zadnia oraz przedstawił harmonogram prac.

Drugiego dnia spotkania uczestnicy wzięli udział w wizytach studyjnych na terenie miasta Brest. Władze miasta, jako jedne z pierwszych we Francji, opracowały Zintegrowany Plan Klimatyczny o czterech wymiarach:

  • Lokalny Plan Urbanistyczny,
  • Lokalny Program Mieszkaniowy,
  • Miejski Plan Transportu,
  • Terytorialny Plan Klimatyczno-Energetyczny.

Partnerzy odwiedzili niektóre działania opracowane w ramach tej strategii, m.in.:

– budynek centrum kulturalno-handlowego „Capucines”, w którym mogli zapoznać się z kompleksowym podejściem kontroli zużycia energii oraz prototypem elektrowni fotowoltaicznej,

– Park naukowy Technopole Brest-Iroise, w którym przedstawiono inicjatywę Campus Mondial de la mer, czyli sieć światowej klasy centrów badawczych i firm związanych z bezpieczeństwem oceanów i zrównoważonym wykorzystaniem zasobów morskich,

– port w Breście, gdzie zaprezentowano projekt rozbudowy portu, w ramach którego zaplanowano: budowę nowego nabrzeża czy budowę tamy falochronu. Inwestycje te mają na celu stworzenie elektrowni wykorzystującej siłę pływów morskich,

– kocioł na biomasę (drewno) w miejscowości Spernot o mocy 12MW,

– Lokalną Agencję Energetyczną, która informuje i pomaga edukować wszystkich konsumentów w mieście Brest w kwestii oszczędzania energii i odnawialnych źródeł energii. Jest także operatorem inicjatywy Tinergie, kompleksowej platformy, w ramach której można uzyskać porady od specjalistów, czy informację o źródłach finansowania inwestycji związanych z termomodernizacją budynków oraz OZE.

Kolejne wizyty studyjne odbędą się już w styczniu we Włoszech. Również w styczniu spotka się po raz drugi Lokalna Grupa Interesariuszy. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy na spotkanie.