II spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu SCALE UP

Jak skorzystać oraz jak nie stracić na przemyśle 4.0? Jak przygotować się do transformacji do fabryki 4.0? Jak rozpocząć budowę mapy drogowej do Przemysłu 4.0? Jakie kompetencje powinni rozwijać inżynierowie? Zagadnienia te były głównym tematem kolejnego spotkania Regionalnej Grupy Interesariuszy projektu SCALE UP.

Spotkanie w formie online odbyło się 24 czerwca br. Tytuł warsztatów to ’’Tworzenie nowych modeli biznesowych w przedsiębiorstwach produkcyjno –przemysłowych’’, ze szczególnym uwzględnieniem przemysłu 4.0.

Przemysł 4.0 to zaawansowany etap rozwoju firm wywołany przez transformacje cyfrową, w którym zmianom ulegają łańcuchy wartości, produkty, usługi i modele biznesowe. Celem spotkania było jest zapoznanie uczestników z możliwościami jakie niesie ze sobą IV rewolucja Przemysłowa w ujęciu archetypów fabryk przyszłości, technologii przemysłu 4.0 oraz kompetencji inżyniera 4.0. Głównym prelegentem podczas spotkania był Arkadiusz Rodak  – ekspert ds. consultingu przemysłu 4.0 w Astor Sp. z o.o..

W trakcie warsztatów zaprezentowano również wybrane dobre praktyki wspierania rozwoju MŚP realizowane przez zagranicznych partnerów projektu SCALE UP. Uczestnicy warsztatów mieli okazję zapoznać się z doświadczeniami partnerów z Hiszpanii (Info Murcia), Niemiec (Regional management Northern Hesse GmbH), Grecji (Regional Development Fund on behalf of the Region of Attica), Wielkiej Brytanii (Nottingham City Council) oraz Włoch (Lazio Innova).

Warsztaty finansowane były w ramach projektu SCALE UP Supporting concentration and robustness of SMEs within the renewed EU Industrial Policy (Wsparcie koncentracji i siły MŚP w ramach odnowionej polityki przemysłowej UE) w ramach programu Interreg Europe. Projekt jest realizowany wspólnie z 6 zagranicznymi partnerami Unii Europejskiej, a jego celem jest wsparcie europejskiej konkurencyjności MŚP i przyspieszenie rozwoju gospodarczego regionów poprzez usprawnienie instrumentów polityki odnoszących się do wsparcia potencjału MŚP we wchodzeniu na rynki regionalne, krajowe i zagraniczne.