II Nabór wniosków  na „Scalanie gruntów” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Informujemy, że  Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 28 lutego 2017 roku podjął uchwałę nr CLXV/3344/2017 w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operację typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020.

Termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operacje typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020 ustala się od dnia 10.04.2017 r. do dnia 11.05.2017 r.

Miejscem składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej jest Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Marii Curie-Skłodowskiej 3, pokój nr 519.

Więcej szczegółowych informacji  na stronie internetowej: www.prow.lubelskie.pl