Gmino, chcesz stworzyć lepszy plan miejscowy albo studium? Weź grant na konsultacje społeczne!

Rusza nabór do drugiej edycji projektu „Przestrzeń dla partycypacji” wspierającego gminy w prowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących dokumentów planistycznych. Samorządy mogą zgłaszać chęć udziału w projekcie do 28 lutego. W tym czasie odbędą się też cztery regionalne spotkania informacyjne dla zainteresowanych gmin – w Poznaniu, Mrągowie, Kielcach i Warszawie.

Projekt obejmie 22 samorządy z całej Polski, które stoją przed wyzwaniem opracowania lub zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego lub studium. Jego celem jest wsparcie gmin w rozpoczęciu dialogu z mieszkańcami na jak najwcześniejszym etapie procedury planistycznej.  – Dzięki włączaniu mieszkańców w prace nad dokumentem planistycznym od samego początku mają oni szansę zrozumieć i zaakceptować ustalenia zapisane później w studium lub w planie miejscowym. Takie działanie pomaga lepiej poznać potrzeby użytkowników danej przestrzeni oraz rozpoznać i zniwelować ryzyko potencjalnych konfliktów społecznych – mówi Maria Perchuć-Żółtowska, koordynatorka projektu z Pracowni Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

Jakie wsparcie dla gmin?

Samorządy, które wezmą udział w projekcie, otrzymają grant w wysokości ok. 20 000 zł na przeprowadzenie u siebie konsultacji społecznych, uzyskają też eksperckie wsparcie w ich zaplanowaniu i realizacji. Specjaliści pomogą dobrać techniki i narzędzia konsultacyjne oraz zorganizują dla przedstawicieli urzędu szkolenia i warsztaty z dziedziny partycypacji obywatelskiej w planowaniu przestrzennym. Uczestnicy projektu będą mieli również możliwość udziału w spotkaniach służących wymianie doświadczeń z innymi gminami prowadzącymi podobne konsultacje w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji 2”.

Nabór gmin do projektu trwa do 28 lutego. Zainteresowane samorządy mogą zgłosić się za pomocą formularza dostępnego na stronie: https://partycypacjaobywatelska.pl/przestrzen/

galeriaGALERIA