Fundusze Norweskie – III edycja

Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, pełniące rolę tzw. Krajowego Punktu Kontaktowego dla Funduszy Norweskich i EOG, ogłosiło uruchomienie III edycji  Funduszy.

Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy (czyli tzw. Fundusze norweskie i EOG) są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Norwegię i Liechtenstein nowym członkom UE – kilkunastu państwom Europy Środkowej  i Południowej oraz krajom bałtyckim.

Głównym celem Funduszy norweskich i Funduszy EOG jest przyczynianie się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy państwami-darczyńcami a państwem-beneficjentem.

Wśród przewidzianych obszarów wsparcia znalazły się m.in. środowisko
i zmiany klimatu, innowacyjność, rozwój miast, edukacja, kultura, społeczeństwo obywatelskie, zdrowie publiczne i wymiar sprawiedliwości.                                      

Zgodnie z podpisanymi 20 grudnia 2017 r. umowami międzyrządowymi w sprawie  III edycji Funduszy norweskich i EOG, Polska otrzymała 809,3 mln EUR (z łącznej puli ponad 2,8 mld EUR), co czyni ją podobnie jak w poprzednich edycjach, największym beneficjentem.

Programy w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG będą wdrażane do 2024 roku. Wyjątek stanowi Fundusz Współpracy Dwustronnej, którego wdrażanie zakończy się w 2025 roku.

 Zachęcamy Państwa do zainteresowania się ofertą Funduszy Norweskich i EOG. Szczegółowe informacje dostępne są na stronach internetowych  (w tym  w języku angielskim).

Za koordynację wdrażania programów odpowiadają polskie instytucje publiczne tzw. Operatorzy.

Alokacja środków między programami jest następująca:

Program Alokacja Operator
Rozwój przedsiębiorczości
i innowacje
85 mln euro Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
Rozwój lokalny  100 mln euro Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
Badania 110 mln euro Narodowe Centrum Nauki z Narodowym Centrum

Badań i Rozwoju

Edukacja 20 mln euro Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Środowisko, energia i zmiany klimatu   140 mln euro Ministerstwo Środowiska z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Kultura  75 mln euro Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Zdrowie 20 mln euro Ministerstwo Zdrowia
Sprawiedliwość 70 mln euro Ministerstwo Sprawiedliwości z Centralnym Zarządem Służby Więziennej
Sprawy wewnętrzne  20 mln euro  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji z Centrum Obsługi Projektów Europejskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Społeczeństwo obywatelskie 53 mln euro   zarządzanie Biuro Mechanizmów Finansowych w Brukseli
Dialog społeczny – godna praca 6,12 mln euro Innovation Norway
Fundusz Współpracy Dwustronnej 16,19 mln euro Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

 

Dotychczas podpisano umowy w ramach dwóch Programów: „Edukacja” i „Rozwój Lokalny”.

Wdrażaniem programu „Edukacja” (organizacja naborów i podział Funduszy) zajmuje się Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji,  tel. +48/22 46 31 650  fax. +48/22 46 31 028; e-mail:edukacja.eog@frse.org.pl.

Za wdrażanie Programu „Rozwój lokalny”, który adresowany jest do małych i średnich miast, odpowiada Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Departament Programów Pomocowych,
e-mail: eog@miir.gov.pl, tel.: + 48/22 273 78 00,  fax:+48/22 273 89 13.

Aktualne informacje o naborach w ramach poszczególnych Programów dostępne są na stronach Operatorów.