Fundusze Europejskie na odnawialne źródła energii – rozstrzygnięto konkurs z RPO WL

Zarząd Województwa Lubelskiego wybrał do dofinansowania 86 projektów na wsparcie wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Dzięki decyzji władz województwa ponad 186,2 mln zł unijnego dofinansowania trafi do 76 gmin z regionu na montaż paneli fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych czy wymianę źródeł ciepła na urządzenia wykorzystujące OZE. Środki będą wypłacone w ramach Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Konkursy dotyczące odnawialnych źródeł energii cieszą się dużym zainteresowaniem beneficjentów. W ramach naboru dotyczącego Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE wpłynęło aż 210 projektów na łączną kwotę dofinansowania wynoszącą ponad 569 mln zł. Do dofinansowania wybranych zostało wspomniane wyżej 86 projektów o wartości:

 1. łączna wartość projektów: ponad 350,4 mln zł
 2. dofinansowanie z UE: ponad 186,2 mln zł

Warto dodać, że w momencie ogłoszenia konkursu (w lipcu 2019) roku alokacja na konkurs wynosiła 100 mln zł. W celu zapewnienia dofinansowania możliwie największej liczby projektów Zarząd Województwa Lubelskiego (po wcześniejszym wyrażeniu zgody przez Komisję Europejską) w dniu 21 kwietnia 2020 r. zwiększył alokację w konkursie do łącznej kwoty ponad 186,2 mln zł.

Dofinansowane projekty zakładają m.in.:

 • wybudowanie 25 656 szt. jednostek wytwarzania energii z OZE,
 • dodatkową zdolność wytwarzania energii odnawialnej: 119,89 MW,
 • szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 49 186,64 Mg ekwiwalentu CO2/rok.

W ramach konkursu Wnioskodawcy otrzymali wsparcie na zadania polegające głównie na:

 • montażu paneli fotowoltaicznych (13 174 szt. instalacji)
 • montażu kolektorów słonecznych (10 169 szt. instalacji)
 • wymianie źródła ciepła na urządzenia grzewcze wykorzystujące OZE: pompy ciepła (570 szt.), kotły na biomasę (1743 szt.).

W podziale na powiaty ilość projektów przedstawia się następująco:

 • Powiat lubelski – 10 projektów
 • Powiat łukowski – 10 projektów
 • Powiat bialski – 7 projektów
 • Powiat świdnicki – 7 projektów
 • Powiat tomaszowski – 6 projektów
 • Powiat lubartowski – 6 projektów
 • Powiat puławski – 6 projektów
 • Powiat radzyński – 6 projektów
 • Powiat rycki – 5 projektów
 • Powiat kraśnicki – 4 projekty
 • Powiat parczewski – 4 projekty
 • Powiat zamojski – 4 projekty
 • Powiat łęczyński – 3 projekty
 • Powiat janowski – 3 projekty
 • Powiat opolski – 2 projekty
 • Powiat chełmski – 1 projekt
 • Powiat hrubieszowski – 1 projekt
 • Powiat krasnostawski – 1 projekt