Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie oraz gmina Ryki otrzymają dofinansowanie unijne na termomodernizację budynków, modernizację instalacji grzewczych oraz montaż instalacji fotowoltaicznej. Mowa o ponad 11 mln zł wsparcia, które zostanie wypłacone w ramach Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Projekty uzyskały dofinansowanie dzięki decyzji Zarządu Województwa Lubelskiego, który (w dniu 21 kwietnia 2020 r) zwiększył alokację w konkursie o dodatkowe 10,7 mln zł. Warto dodać, że alokacja na cały konkurs wzrosła do ponad 144,8 mln zł.

Szpital w Chełmie

Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie zrealizuje projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej budynków użytkowanych na potrzeby działalności leczniczej Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie”. Jego wartość opiewa na 12 mln zł – z czego 7,5 mln zł to dofinansowanie z UE. Prace w ramach projektu będą obejmowały:

  • Kompleksowa termomodernizacja budynków (Pawilon A, Pawilon B, Pawilon C i Pawilon D) Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie,
  • Ocieplenie: ścian zewnętrznych, fundamentowych, dachu,
  • Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania,
  • Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,
  • Montaż instalacji fotowoltaicznej.

Gmina Ryki

Projekt realizowany przez rycki samorząd pn. „Głęboka termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Rykach” opiewa na kwotę 5,5 mln zł (z czego ponad 3,5 mln zł to dofinansowanie z UE). Prace w ramach projektu będą obejmowały:

  • Pełna termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Pawła II w Rykach (w tym docieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie ścian w gruncie, docieplenie stropodachu, wymiana okien i drzwi, wymiana instalacji centralnego ogrzewania),
  • Modernizacja oświetlenia,
  • Montaż sytemu fotowoltaicznego.