Drugie Forum Poszukiwania Partnerów –w Brześciu!

21 i 22 sierpnia w Brześciu odbędzie się Forum Poszukiwania Partnerów. To wydarzenie, które ma na celu pomoc w nawiązaniu partnerstw i przygotowaniu projektów do drugiego naboru wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Szczegółowa agenda, formularz rejestracyjny, informacje na temat dojazdu z głównych miast dostępne są na stronie. Jednocześnie prosimy o zarejestrowanie się w bazie Poszukiwania Partnerów dostępnej na stronie. Serdecznie zapraszamy wszystkich potencjalnych Wnioskodawców z obszaru kwalifikowalnego Polski, Białorusi i Ukrainy do udziału w Forum!