Drugi nabór wniosków Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020

W sierpniu 2018 roku ruszy drugi nabór wniosków Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Będzie to nabór na mikroprojekty czyli projekty o charakterze miękkim m.in. wydarzenia kulturowe, artystyczne, sportowe, edukacyjne, promujące historię i dziedzictwo naturalne – wydarzenia wspierające współpracę przygraniczną.

Więcej informacji na stronie Programu