Dlaczego warto? A nawet trzeba? – warsztaty interesariuszy projektu FIRECE

Przejście na czystą energię nie nastąpi bez udziału wielu interesariuszy ze strony społeczeństwa obywatelskiego oraz szczebla regionalnego i lokalnego. Miasta, regiony, przedsiębiorstwa, partnerzy społeczni i inne zainteresowane strony muszą aktywnie uczestniczyć w dyskusjach na temat transformacji energetyki, w szczególności w kontekście zintegrowanych planów energetycznych i klimatycznych.

14 grudnia br. spotkaliśmy się na warsztatach w ramach projektu FIRECE (Europa Środkowa 2014-2020). Podczas spotkania uczestnicy dowiedzieli się głównych informacji nt. projektu FIRECE oraz zapoznali się ze strukturą kursu on – line na temat instrumentów finansowych w zakresie inwestycji w ramach OZE. Ponadto dyskutowali na temat dobrych praktyk z trzech regionów partnerskich: Włoch, Czech i Austrii. Według zebranych właśnie ta ostatnia zasługuje na większe zainteresowanie i może być inspiracją dla regionu lubelskiego.  

Chcesz wziąć udział w kursie on- line napisz do nas, a dostaniesz swój indywidualny login i hasło.

Chcesz dowiedzieć się jak działają instrumenty finansowe w innych krajach Europy napisz do nas!

Interesuje Cię ta tematyka napisz do nas i weź udział w kolejnym spotkaniu!

Koordynatorzy projektu Adam  i Tomasz są do Twojej dyspozycji pod numerem telefonu: 81 5371620 oraz pod adresami adam.glab@lubelskie.pl oraz  tomasz.harkot@lubelskie.pl.