Ankieta dotycząca Planu Działań Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego

10-te Forum Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego (Gdańsk, 12-13.06.2019) za nami. Serdecznie zachęcam do zapoznania się z Raportem podsumowującym Forum. Zwracamy także uwagę na nowy Raport dot. potencjału SUERMB i możliwych scenariuszy na przyszłość.

Mamy nadzieję, że Forum SUE RMB w Gdańsku stanie się także inspiracją dla rewizji Planu Działania SUE RMB, która będzie najważniejszym wątkiem w ramach SUE RMB tej jesieni. Wraz z rozpoczęciem prezydencji Finlandii w gronie Narodowych Koordynatorów SUE RMB oczekujemy przyspieszenia prac nad procesem.

W związku z powyższym zachęcamy Państwa do uzupełnienia ankiety przygotowanej przez Komisję Europejską dot. rewizji Planu Działania, która umożliwi zebranie szerszych doświadczeń interesariuszy strategii makroregionalnych.