3 uzupełniający nabór w ramach PL-BY-UA

Uprzejmie informujemy, że trzeci nabór wniosków o dofinansowanie projektów z małym budżetem rozpocznie się 15 listopada 2019 i zakończy 15 stycznia 2020 r.

Będzie to nabór uzupełniający na mikroprojekty w ramach celu tematycznego Dziedzictwo w Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.

Więcej informacji na stronie Programu.