Zwierzyniec 2017

8 grudnia w Zwierzyńcu odbyła się Konferencja pt. „Efektywność energetyczna i OZE – oferta finansowa i wsparcie doradcze”. Konferencje to cykl spotkań, których tematyka obejmuje istotne zagadnienia związane z efektywnością energetyczną i OZE i funkcjonują, jako platforma wymiany aktualnej wiedzy oraz istotne narzędzie w zakresie nowych technologii i innowacji. Wydarzenia te gromadzą szerokie spektrum przedstawicieli rynku, w tym: przedstawicieli samorządów, reprezentantów sektora komunalnego, naukowców, inżynierów i technologów, a także organizacje branżowe, instytucje finansowe oraz przedstawicieli rządu i administracji.

W trakcie konferencji w Zwierzyńcu swoje prezentacje przedstawili przedstawiciele NFOŚiGW, Doradcy Energetyczni z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, Zamojskiego Klastra Energii oraz przedsiębiorstw działających na terenie Zamojszczyzny, w tym zrzeszonych w Unii Szefów Firm Zamojszczyzny współpracującej z NFOŚiGW przy organizacji tego wydarzenia.

Organizatorem konferencji był Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w ramach Projektu Doradztwa Energetycznego pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” poddziałanie 1.3.3 „Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach” I Oś priorytetowa 2014-2020 „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020”

 

galeriaGALERIA