Z wizytą studyjną w Gelderland w Holandii

Od 17 do 19 kwietnia trwała wizyta studyjna w prowincji Gelderland (Holandia). Wizyta studyjna dotyczyła tematyki efektywności energetycznej. Spotkanie było doskonałą okazją do zapoznania się z najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi z dziedziny odnawialnych źródeł energii oraz wymiany doświadczeń z pozostałymi uczestnikami wizyty studyjnej. Nasz region reprezentowali Katarzyna Kiszczak – pracownik Departamentu Polityki Regionalnej, Tomasz Harkot oraz Adam Głąb pracownicy Regionalnego Biura Energii.

Wizyta rozpoczęła się w Arnhem prezentacją na temat postrzegania zrównoważonej energii i sytuacji Holandii w sektorze energetyki w ostatnim dziesięcioleciu.

Następnym punktem spotkania była gra planszowa „Energy game”, w której podzieleni na grupy uczestnicy, musieli w odpowiedni sposób rozmieścić różne źródła energii odnawialnej na mapach, tak aby wykorzystać uwarunkowania terenu, a jednocześnie utrzymać odpowiedni bilans energetyczny i stabilność całego regionu.

Następnie miał miejsce wyjazd do miasta Nijmegen, które zostało wybrane w europejskim konkursie „Zielonym miastem” w 2018 r. i w związku z tym organizuje wiele wydarzeń związanych z tematyką OZE. W ramach tej wizyty uczestnicy odwiedzili również wspólny park wiatrowy, który został opracowany i jest prowadzony przez obywateli.

Ostatni dzień to wizyta w Regionie Cleantech. Pierwszym punktem było spotkanie w siedzibie PLEK w Apeldoorn, tzw. „laboratorium regionu”, w którym mieszkańcy mogą pracować nad innowacyjnymi pomysłami związanymi z rozwojem przedsiębiorczości w swoim regionie. Kolejna prezentacja dotyczyła idei bardzo małych, kompaktowych budynków mieszkalnych tzw. „tiny houses”, które z założenia mają korzystać z odnawialnych źródeł energii. Ostatnim punktem wizyty studyjnej było zwiedzanie nowoczesnej biogazowni „Energiefabriek Apeldoorn”, usytuowanej przy oczyszczalni ścieków. Ścieki oczyszczane są przez bakterie w procesie biologicznym, a produkowany przy tym metan jest wykorzystywany w kogeneracyjnych urządzeniach do produkcji energii elektrycznej i cieplnej.

Prowincja Gelderland jest jednym z najstarszych regionów partnerskich Województwa Lubelskiego. Pierwsze międzyregionalne kontakty miedzy naszymi regionami zostały zainicjowane w 1993 r., formalną umowę o współpracy podpisano w 2000 r. Co cztery lata Prowincja Gelderland oraz Województwo Lubelskie podpisują Ramowy Program Współpracy, w którym określane są obszary tematyczne działań na kolejne 4 lata.