Wsparcie dotacyjne na rozwój energetyki…

Zespół Doradców Energetycznych przy współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Energetyki Słonecznej zorganizował konferencję pt. „Wsparcie dotacyjne na rozwój energetyki odnawialnej dla małych i średnich przedsiębiorstw”. Spotkanie otworzył Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego, a poprowadził dyrektor Regionalnego Biura Energii, Henryk Smolarz. Konferencja odbyła się 2 lutego w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie.

Wydarzenie ukierunkowane było na promocję odnawialnych źródeł energii dla biznesu w województwie lubelskim z wykorzystaniem środków pochodzących z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Poruszone zostały najbardziej interesujące przedsiębiorców aspekty m.in. omówiono mechanizmy i zagadnienia formalno – prawne związane z przyłączeniem nowej jednostki wytwórczej, działanie instalacji fotowoltaicznej w praktyce oraz możliwość wsparcia przedsiębiorstw w ramach POIiS i Mechanizmów Norweskich.

Przypominamy, że  nabór wniosków startuje już 28 lutego br. i będzie trwał do 31 maja br. Instytucją odpowiedzialną za nabór jest Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ul. Wojciechowska 9a.

W ramach RPO WL 2014-2020 na projekty związane z OZE przeznaczono ponad 90 mln złotych.

galeriaGALERIA