9 lutego 2017 roku odbyła się wizyta studyjna delegacji Japońskiego Międzynarodowego Instytutu Strategii Środowiskowych (IGES), którzy wraz z węgierskim Regionalnym Centrum Ekologicznym na Europę Środkową i Wschodnią (REC) odwiedzili województwo lubelskie. Podczas spotkania koordynator projektu Doradztwa Energetycznego – Kajetan Kościk przedstawił założenia projektu ,,Ogólnopolski systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Goście z Japonii zainteresowani byli współpracą międzyregionalną oraz procesem transferu technologii niskowęglowych. Kolejnym punktem spotkania były wizyty studyjne na Politechnice Lubelskiej oraz w firmach SIGMA S.A. i JMP Flowers.

galeriaGALERIA