Wizyta przedstawicieli Ambasady Królestwa Danii

Wymiana doświadczeń, poznanie polskich uwarunkowań oraz znalezienie obszarów współpracy w dziedzinie produkcji energii odnawialnej z biogazu rolniczego to główne cele wizyty delegacji z Danii w województwie lubelskim, która odbyła się 30 maja 2017 roku.

W warsztatach pt. „Bioenergy market workshop” udział wzięli przedstawiciele firm duńskich zainteresowani nawiązaniem współpracy z zaproszonymi na spotkanie przedsiębiorcami, rolnikami i naukowcami z terenu województwa lubelskiego w zakresie produkcji i wykorzystania biogazu na cele energetyczne.

Pierwsza część spotkania odbyła się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, gdzie zaprezentowano możliwości inwestycyjne województwa lubelskiego dotyczące biogazu rolniczego oraz potencjał rozwoju odnawialnych źródeł energii. Druga część warsztatów odbyła się na terenie biogazowni rolniczej w miejscowości Siedliszczki, gmina Piaski. Zaprezentowano tam praktyczne aspekty produkcji biogazu rolniczego w Polsce uwzględniając  możliwe sposoby zaopatrzenia w substraty do produkcji a skończywszy na zagospodarowaniu masy pofermentacyjnej.

Organizatorami wydarzenia było Regionalne Biuro Energii UWML w Lublinie, Ambasada Królestwa Danii w Warszawie oraz Duńskie Stowarzyszenie Eksportu.

galeriaGALERIA