W Tomaszowie Lubelskim podsumowaliśmy szkolenia i poznawaliśmy instalacje OZE

W dniach 25-26 września 2019 r. pod Tomaszowem Lubelskim odbyła się uroczysta konferencja pt. ,,Rola energetyka gminnego w kreowaniu lokalnych inicjatyw energetycznych”, podsumowująca cykl szkoleń dla energetyków gminnych.

Spotkanie zorganizowali doradcy energetyczni pracujący w Oddziale Odnawialnych Źródeł Energii, Departamentu i Środowiska i Zasobów Naturalnych, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Konferencji towarzyszyło otwarcie i poświęcenie nowoczesnej farmy fotowoltaicznej o mocy 1 MW, kolejnej już instalacji wybudowanej w Tomaszowie Lubelskim lub jego najbliższej okolicy.

Spotkanie zgromadziło wiele osób ze środowiska samorządowego, energetycznego oraz biznesowego. Organizatorzy konferencji zorganizowali także szkoleniowy wyjazd studyjny, umożliwiający zapoznanie się z technicznymi aspektami funkcjonowania farm fotowoltaicznych i wiatrowych. Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu i w wizycie studyjnej.

galeriaGALERIA