W kierunku gospodarki niskoemisyjnej

Regionalne Biuro Energii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie wraz z Lubelskim Stowarzyszeniem Bądź EKO zorganizowało konferencję pt. „W kierunku gospodarki niskoemisyjnej-wymiar praktyczny”. Spotkanie odbyło się 13 października 2017 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie przy ulicy Grottgera 2.

Uczestnikami konferencji byli przedstawiciele samorządów gminnych, firm, uczelni wyższych, instytutów i parków naukowo-badawczych oraz mieszkańcy województwa. Spotkanie otworzył Sławomir Sosnowski – marszałek województwa lubelskiego, a poprowadziła Grażyna Gilewicz – kierownik Oddziału Realizacji Projektów w Regionalnym Biurze Energii. Aktualny stan projektów EE i OZE w województwie omówił koordynator Projektu Doradztwa Energetycznego – Kajetan Kościk.

Szczególne zainteresowanie odbiorców wzbudził wykład dotyczący energochłonności budynków, w tym, badania szczelności budynków, oraz możliwości rozwoju i aktualny stan wykorzystania geotermii na terenie województwa lubelskiego. Nadzwyczaj praktyczny wymiar miała prezentacja pt. „Analiza elementów składowych rachunku za energię elektryczną  dla gospodarstwa domowego”. Dziękujemy wszystkim uczestników konferencji, iż pomimo piątkowej, późnej pory zainteresowanie tematami było bardzo duże.

galeriaGALERIA