Targi Energetyczne – ENERGETICS 2017

Przedstawiciele branży energetycznej spotkali się podczas 10 edycji Targów Energetycznych ENERGETICS, które odbywały się od 14 do 16 listopada. Spotkania biznesowe, konferencje, współpraca międzynarodowa, seminaria, innowacje – tak upłynęły trzy dni targów. W tym roku ekspozycja targowa obejmowała ofertę ok. 200 firm, o charakterze koncernów krajowych i międzynarodowych, jak i indywidualnych przedsiębiorców, którzy zaprezentowali szereg nowoczesnych rozwiązań, produktów i usług w branży energetycznej.

Targom towarzyszyły Wschodnie Dni Kooperacji. To wydarzenie mające na celu stworzenie miejsca spotkań dla środowiska podwykonawców przemysłowych i przedstawicieli zakładów produkcyjnych z kraju i zagranicy, umożliwiając tym samym wymianę doświadczeń i nawiązania nowych kontaktów handlowych.

Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej już po raz trzeci było organizatorem Forum Dystrybutorów Energii pod hasłem „Niezawodność dostaw energii elektrycznej w Polsce”. Po raz pierwszy podczas Targów odbyło się natomiast  Polsko-Białoruskie Forum Gospodarcze „Dobrosąsiedztwo – 2017”. W ramach XXI edycji Forum polscy i białoruscy przedstawiciele sektora, budownictwa, transportu i logistyki rozmawiali o współpracy oraz perspektywie rozwoju tych obszarów.

Ponadto podczas Targów odbyło się wiele paneli i wykładów związanych z obszarem inteligentnych specjalizacji województwa lubelskiego, innowacji w energetyce, rozwojem elektromobilności, niezawodnością dostaw energii elektrycznej oraz efektywnością energetyczną.

Zespół Doradców Energetycznych z Regionalnego Biura Energii był organizatorem „Seminarium w zakresie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej”. Poruszono kwestie związane z energochłonnością budynków, audytami i świadectwami efektywności energetycznej, finansowaniem inwestycji efektywności energetycznej w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego oraz źródłami współfinansowania projektów EE i OZE w ramach POIŚ oraz RPOWL. W ramach Seminarium Pan Krzysztof Pielech zaprezentował wyniki pomiarów termowizyjnych wykonanych dla budynku Urzędu Marszałkowskiego przy ulicy Grottgera 4.

Ważną część tegorocznych Targów stanowiły elektromobilność – PGE Dystrybucja zaprezentowała nowe samochody elektryczne, które będą wykorzystywane w codziennej działalności operacyjnej. Z kolei w części konferencyjnej zaprezentowany został projekt stacji ładowania samochodów elektrycznych zintegrowanych z oświetleniem ulicznym – wspólny projekt PGE Dystrybucja i Politechniki Lubelskiej.

W uroczystszym otwarciu wydarzenia udział wzięli m.in.: Sławomir Sosnowski – Marszałek Województwa Lubelskiego, Artur Szymczyk – Zastępca Prezydenta Miasta Lublin ds. Inwestycji i Rozwoju, Konrad Sawicki – Doradca Wojewody Lubelskiego, Wojciech Lutek Prezes Zarządu PGE Dystrybucja S.A., Piotr Kacejko – Rektor Politechniki Lubelskiej.

 

galeriaGALERIA