Rozmawialiśmy o przyjaznym oświetleniu

24 maja 2017 roku w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyło się seminarium zorganizowane przez Regionalne Biuro Energii pt. ,, Praktyczne aspekty rozwoju i finansowania energooszczędnego oświetlenia w jednostkach samorządu terytorialnego,  na które licznie przybyli przedstawiciele gmin, spółdzielni oraz szpitali z terenu województwa lubelskiego.

Spotkanie otworzył Marszałek Województwa Lubelskiego – Sławomir Sosnowski, a poprowadził Dyrektor Regionalnego Biura Energii – Henryk Smolarz. Podczas spotkania poruszone zostały tematy związane z energetyczną modernizacją oświetlenia publicznego takie jak oświetlenie przyjazne człowiekowi, nowoczesne technologie w oświetleniu wewnętrznym i zewnętrznym. Szeroko omówione zostały również zagadnienia związane z możliwością uzyskania wsparcia finansowego przez JST na projekty nowoczesnego, oszczędnego oświetlenia publicznego.

W trakcie spotkania jak i po jego zakończeniu odbyły się indywidualne spotkania z doradcami energetycznymi realizującymi projekt doradztwa energetycznego w Regionalnym Biurze Energii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie.

galeriaGALERIA