POL – ECO SYSTEM już za nami

W dniach 16 – 17 października 2017 roku Doradcy Energetyczni uczestniczyli w Międzynarodowych Targach Ochrony Środowiska  POL-ECO SYSTEM w Poznaniu. POL-ECO SYSTEM to największe i najważniejsze wydarzenie w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej, prezentujące zaawansowane technologie, rozwiązania i produkty służące zrównoważonemu rozwojowi. Hasło przewodnie tegorocznej edycji targów to „Gospodarka obiegu zamkniętego dla człowieka i przyrody”.

Na targi POL-ECO SYSTEM zaproszono m.in. samorządy i administrację publiczną, dysponentów funduszy, firmy działające w zakresie gospodarki komunalnej, przedstawicieli sektora wodno-ściekowego, energetyki i ciepłownictwa, przedsiębiorstwa i inwestorów z branży OZE, budownictwa, instytuty naukowo-badawcze, parki naukowo-technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, firmy doradcze, instalatorów, projektantów, architektów, zakłady przemysłowe, rolników i leśników, uczelnie wyższe oraz wiele innych.

Podczas targów ważne miejsce zajęły panele eksperckie, dotyczące m.in. elektromobilności, ekoinnowacji i polityki klimatycznej. Poruszono istotne kwestie dotyczące m.in. dostępnych środków, planowanych konkursów oraz zasad aplikowania na wsparcie efektywności energetycznej, omówiono zmiany w ustawie o OZE, koncepcje klastrów energii oraz innowacje w budownictwie jednorodzinnym.

Doradcy brali także udział w  spotkaniu roboczym zorganizowanym przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

galeriaGALERIA