Od 3 grudnia Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjmuje wnioski o dotacje na ograniczenie wpływu urządzeń, zakładów, instalacji na środowisko naturalne w ramach programu „Sokół”.

Do rozdysponowania jest ponad 2 miliardy złotych. Mogą być one przeznaczone na innowacyjne rozwiązania dotyczące ochrony środowiska naturalnego. Dotyczy to obszarów takich jak:

  • biogospodarka rolno-spożywcza, leśno-drzewna i środowiskowa (KIS nr 3: Biotechnologiczne i chemiczne procesy, bioprodukty i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska),
  • zrównoważona energetyka (KIS nr 4: Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii; KIS nr 5: Inteligentne i energooszczędne budownictwo; KIS nr 6: Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku),
  • surowce naturalne i gospodarka odpadami (KIS nr 7: Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów; KIS nr 8:  Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku); KIS nr 9: Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie).

Więcej informacji na stronach internetowych NFOŚiGW.