Modernizacja oświetlenia ulicznego a dofinansowanie ze środków RPO WL

W związku ze zbliżającym się okresem wzmożonych prac związanych z realizacją projektów modernizacji oświetlenia ulicznego oraz rozwojem technologii typu LED, 27 lutego zespół doradców z Regionalnego Biuro Energii  zorganizował seminarium pt. ,,Modernizacji oświetlenia ulicznego a dofinansowanie ze środków RPO WL w kontekście najnowszych dostępnych technologii”.

Spotkanie skierowane było do beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.5.Promocja niskoemisyjności.

Spotkanie poprowadził Henryk Smolarz – dyrektor Regionalnego Biura Energii oraz Kajetan Kościk- koordynator doradców energetycznych. Przybyli na spotkanie przedstawicieli samorządów mieli możliwość omówienia bieżących zagadnień, problemów i rozwiązań w kwestii sprawności zarządzania energią z ekspertem zewnętrznym w dziedzinie oświetlenia drogowego i ulicznego, oraz przedstawicielami Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 Poruszono również tematy dotyczące rozwiązań technicznych kluczowych parametrów opraw LED, jak również szczegółowe wymagania dotyczące audytu energetycznego.

do-pobraniaDO POBRANIA

Inwestycje w oświetleniu ulicznym jako element koncepcji Smart City inteligentne zarządzanie miastem

galeriaGALERIA