LUBDOM 2018

W dniach 23-25 marca 2018 r. odbyły się Targi Budowlane Lubdom. Podczas Targów swoją ofertę zaprezentowało ponad 200 Wystawców z branży budowlanej i mieszkaniowej. Celem LUBDOM była nie tylko prezentacja nowoczesnych urządzeń, aparatury i technologii dla budownictwa, w tym także pasywnego i energooszczędnego, ale również wymiana wiedzy i doświadczeń.

Regionalne Biuro Energii reprezentowane było przez Zespół Doradców Energetycznych, promujących projekt pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, finansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Stoisko Doradców było bardzo licznie odwiedzane przez osoby zainteresowane m.in. pozyskaniem środków na niekonwencjonalne źródła energii, wdrażaniem przyjaznych środowisku inwestycji oraz dostępnych na rynku źródeł finansowania powyższych inwestycji.