LUBDOM 2017

W dniach 24-26 marca 2017 odbyły się Targi Budowlane Lubdom. Podczas Targów swoją ofertę zaprezentowało ponad 200 wystawców z branży budowlanej i mieszkaniowej. Celem LUBDOM była nie tylko prezentacja nowoczesnych urządzeń, aparatury i technologii dla budownictwa, w tym także pasywnego i energooszczędnego, ale również wymiana wiedzy i doświadczeń.

Regionalne Biuro Energii reprezentowane było przez Zespół Doradców Energetycznych, promujących projekt pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, finansowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Stoisko Doradców było bardzo licznie odwiedzane przez osoby zainteresowane m.in. pozyskaniem środków na niekonwencjonalne źródła energii, wdrażaniem przyjaznych środowisku inwestycji oraz dostępnych na rynku źródeł finansowania powyższych inwestycji.

Dziękujemy wszystkim za wspólnie spędzony czas i zaufanie.

galeriaGALERIA