Konsultacje terenowe

W dniu 17 maja 2018 r. Doradcy energetyczni z terenu województwa lubelskiego wraz z Dyrektorem Regionalnego Biura Energii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, uczestniczyli w terenowych konsultacjach na terenie powiatu kraśnickiego. Celem spotkania było wsparcie gmin w realizacji projektów związanych ze wzrostem wykorzystania odnawialnych źródeł energii w ramach Działania 4.1 RPO WL.

Podczas spotkania szczegółowo omówione zostały kwestie obowiązujących procedur związanych z przyłączeniem mikroinstalacji do sieci elektroenergetycznej, systemu rozliczeń energii pochodzącej z mikroinstalacji, jak również sprawy związane z odpowiednim doborem mocy instalacji fotowoltaicznej i jej opłacalności.

galeriaGALERIA