Konferencja „Spółdzielnie energetyczne – szansa na niezależność energetyczną obszarów wiejskich”

W dniu 16 października 2019 r. w Warszawie odbyła się konferencja pn. „Spółdzielnie energetyczne – szansa na niezależność energetyczną obszarów wiejskich”. Udział w konferencji, zorganizowanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, wzięli doradcy energetyczni i pracownicy Oddziału Odnawialnych Źródeł Energii Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych UMWL.

W trakcie konferencji przedstawiono m.in. podstawy prawne zakładania i funkcjonowania spółdzielni oraz nowe regulacje prawne w ustawie OZE, dotyczące spółdzielni energetycznych.

Omówione zostały przykłady funkcjonowania spółdzielni energetycznych z hybrydowymi rozwiązaniami instalacji OZE na obszarach wiejskich (biogazownia, panele fotowoltaiczne). Ponadto przedstawiono korzyści lokalne i społeczne idei spółdzielni energetycznych oraz korzyści dla spółdzielni z tytułu dystrybucji i obrotu.