7 kwietnia 2017 roku w Puławach odbyła się konferencja pt. „Jak wykorzystać lokalny potencjał i osiągnąć niezależność energetyczną gminy”. Organizatorami spotkania były: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach oraz Fundacja Rozwoju Lubelszczyzny – Koordynator Lubelskiego Klastra Ekoenergetycznego.

Konferencja została zorganizowana w ramach międzynarodowego projektu BioEcon, realizowanego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, przedsiębiorstw i organizacji pozarządowych z województwa lubelskiego.

Podczas spotkania przedstawiciele Regionalnego Biura Energii zaprezentowali założenia projektu ,,Ogólnopolski systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, omówione zostały także zagadnienia związane z kształtowaniem polityki energetycznej w regionie i gminie, a także zagadnienia związane z klastrami energii,  które są wskazane w ustawie o OZE, jako jedna z form współpracy różnych podmiotów na lokalnym rynku energii.