Kolejny etap szkoleń pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej

23 lutego Zespół Doradców Energetycznych przeprowadził drugie z 12  szkoleń dla pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej realizowane w ramach Projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Szkolenie odbyło się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim i skierowane było do pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej.

Podstawą realizacji szkoleń jest Program „Czyste Powietrze” Działanie 7. PCP Włączenie pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej w działania informacyjne w zakresie efektywnego wykorzystywania energii w domu/mieszkaniu, możliwości pozyskania środków na wymianę kotłów, uzyskanie dodatków energetycznych, środków pieniężnych na dofinansowanie ogrzania domów/mieszkań.

W przeprowadzonym szkoleniu, wzięło udział 20 pracowników ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa lubelskiego. Szkolenie obejmowało następującą tematykę: poprawa jakości powietrza, aspekty ochrony środowiska – uwarunkowania prawne dla osób fizycznych, termomodernizacja budynków mieszkalnych,  ciepło systemowe, odnawialne źródła energii w sektorze mieszkaniowym,  aspekty prawidłowego użytkowania mieszkań i domów,  racjonalne wykorzystanie energii cieplnej i elektrycznej,  możliwości dofinansowania przedsięwzięć w zakresie EE i OZE w budownictwie dla osób fizycznych.

Szkolenia w ramach powyższego projektu będą odbywały się raz w miesiącu do końca 2018 roku.

galeriaGALERIA