W dniach 10-12 października województwo lubelskie, w tym przedstawiciele Regionalnego Biura Energii uczestniczyli w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast w Brukseli.

Europejski Tydzień Regionów i Miast to coroczne czterodniowe wydarzenie, podczas którego samorządowcy i administracja reprezentujący regionalne i miejskie organy, a także eksperci i naukowcy mogą się dzielić dobrymi praktykami i wiedzą fachową w dziedzinie rozwoju regionalnego i miejskiego. Jest to również uznana platforma komunikacji w sprawie rozwoju polityki spójności UE. Podnosi ona świadomość decydentów na temat znaczenia regionów i miast w kształtowaniu polityki UE.

Podczas warsztatów pt. „Get greener! Sharing Best practices and local solutions for a Green growth” Henryk Smolarz – Dyrektor Regionalnego Biura Energii oraz Koordynator Projektu Doradztwa Energetycznego – Kajetan Kościk mieli możliwość przedstawić zebranym założenia  Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” realizowanego w partnerstwie z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W trakcie spotkania zaprezentowane zostały także osiągnięcia województwa lubelskiego zbliżające do realizacji celów UE w zakresie produkcji zielonej energii, oraz wspierające jej efektywne wykorzystanie. Przedstawiono również aktualne dane dotyczące stanu i zaawansowania technologicznego sektora OZE w województwie lubelskim.

Uczestnicy wydarzenia podkreślali, że przydatność informacji udostępnionych przez instytucje UE, a także możliwość stworzenia sieci kontaktów z przedstawicielami z innych krajów mają ogromne znaczenie dla profesjonalnego zarządzania funduszami UE w poszczególnych regionach.