W konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, jednostki naukowe lub firmy, które swoją siedzibę posiadają na terenie kraju. Celem organizowanego konkursu jest wyłonienie najlepszych innowacyjnych pomysłów dla polskiego sektora energii. Poszukiwani są innowatorzy w następujących obszarach:

  • Inteligentne sieci, aktywni odbiorcy, OZE, klastry bilansujące;
  • Usługi systemowe dla operatorów sieciowych;
  • Optymalne zużycie energii przez użytkownika;
  • Poprawa niezawodności ciągłości zasilania odbiorców;
  • Magazynowanie energii i stabilizacja sieci;
  • Zwiększenie elastyczności i efektywności wytwarzania energii;
  • Nowe produkty i usługi;
  • Rozwój systemów diagnostycznych.

Projekty należy zgłaszać w terminie 1 października – 19 listopada 2017 roku na adres openinnovation@energa.pl.

Szczegóły konkursu