W dniu 15 września 2019 r. podczas Dożynek Powiatowo-Gminnych w Łęcznej Doradcy Energetyczni udzielali konsultacji na temat rządowych programów dofinansowujących zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii do wytwarzania energii elektrycznej na własne potrzeby.

Dotyczyło to następujących programów:

  • Program „Mój prąd” skierowany do gospodarstw domowych w celu zwiększenia produkcji energii elektrycznej z mikroźródeł fotowoltaicznych
  • Program „Agroenergia” skierowany do rolników indywidualnych w celu wsparcia wykorzystania odnawialnych źródeł energii w gospodarstwach indywidualnych.

Zainteresowanie było bardzo duże.