W dniu 29 kwietnia 2019 r., o godzinie 16:30 w sali konferencyjnej nr 1 Urzędu Miasta Chełm przy ul. Lubelskiej 65 odbędzie się bezpłatne szkolenie w zakresie gospodarki niskoemisyjnej i Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Szkolenie przeprowadzą Doradcy Energetyczni Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, w ramach projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkalnego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”. Eksperci krok po kroku wyjaśnią uczestnikom jak wypełnić formularz wniosku o dofinansowanie, by skorzystać z pomocy finansowej na zakup nowego źródła ciepła i termomodernizację domu. Celem spotkania jest również przybliżenie mieszkańcom Chełma zagadnień efektywności energetycznej, odnawialnych źródeł energii oraz wpływu zanieczyszczenia powietrza na nasze zdrowie i życie.