7. Międzynarodowe Targi Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO Poland

W dniach 25-27 października 2017 r. w Warszawie miała miejsce VII edycja Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO Poland. W ramach tegorocznej edycji Targów skoncentrowano się na zagadnieniach dotyczących m.in. zdecentralizowanej produkcji energii ze źródeł odnawialnych, inteligentnej dystrybucji energii i energooszczędnych sieciach, a także innowacyjnym i efektywnym wykorzystaniu energii.

Podczas trzydniowego spotkania, którego uczestnikami byli przedstawiciele administracji publicznej, samorządów, nauki oraz przedsiębiorcy miały miejsce różnego rodzaju dyskusje, panele z udziałem osób ze świata nauki, gospodarki i biznesu, a także wystawy i stoiska promocyjne, w tym wystawy najnowszych rozwiązań dotyczących technologii PV. Dużym zainteresowaniem cieszyły się prezentacje dotyczące m.in. kwestii obowiązujących norm oraz przepisów prawa, które należy spełnić podczas budowy instalacji fotowoltaicznej, jak również zagadnienia omówione przez przedstawiciela Ministerstwa  Energii, dotyczące planowanej nowelizacji Ustawy o odnawialnych źródłach energii.

W wydarzeniu Samorząd Województwa Lubelskiego reprezentowali Doradcy energetyczni zatrudnieni w Regionalnym Biurze Energii UMWL w Lublinie w ramach projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”.