Wyjątkowym sukcesem okazał się wernisaż pochodzącego z Lublina artysty, dr szt.  Amadeusza Popka, który odbył się w Domu Polski Wschodniej 11 maja 2017 r. Wydarzenie przyciągnęło liczne grono zwiedzających, głównie Polonię belgijską. Podczas wystawy zatytułowanej „Between black and white” zaprezentowanych zostało 20 czarno-białych grafik wykonanych w technice serigrafii.

Zorganizowana przez Dom Polski Wschodniej wystawa została objęta honorowym patronatem Ambasady RP w Królestwie Belgii.

Dr Szt. Popek Amadeusz (ur. 5.07.1977 r. w Lublinie) – artysta malarz, grafik, nauczyciel akademicki w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W latach 1992 -1997 kształcił się w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie. Jego specjalizacją było snycerstwo (formy użytkowe). Naukę w liceum zakończył pracą dyplomową ze snycerstwa, zatytułowaną „Drzwi mojego świata” – tryptyk płasko-rzeźbiony. Po maturze rozpoczął studia na Wydziale Artystycznym UMCS. Ukończył dwie specjalizacje tj. malarstwo i grafikę. Dyplom z malarstwa wykonał pod kierunkiem prof. Mieczysława Hermana, zaś z grafiki pod kierunkiem prof. Zdzisława Niedźwiedzia. Dyplom jego został uhonorowany wyróżnieniem dziekańskim.

W maju 2013 uzyskał tytuł doktora sztuki w dziedzinie sztuk plastycznych w dyscyplinie sztuki piękne, pracą teoretyczną oraz zestawem grafik o tym samym tytule: „Krajobrazy intymne. Cykl grafik w technice serigrafii”. W swojej działalności artystycznej zajmuję się głównie rysunkiem, także grafiką w technice serigrafii oraz w technikach tj. akwaforta i akwatinta. Zorganizował 27 wystaw indywidualnych w tym dwie zagraniczne oraz uczestniczył w sumie w 27 wystawach zbiorowych krajowych i międzynarodowych. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków od 2002 roku. Pełnił funkcję sekretarza GKR przy ZG ZPAP w kadencji 2010-2014.

galeriaGALERIA