Warsztaty „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej jako narzędzie zrównoważonego rozwoju”

Za nami kolejna edycja Europejskiego Tygodnia Regionów i Miast (dotychczas Open Days). Europejski Tydzień Regionów i Miast to coroczne czterodniowe wydarzenie w Brukseli, podczas którego urzędnicy reprezentujący regionalne i miejskie organy administracji, a także eksperci i naukowcy mogą się dzielić dobrymi praktykami i wiedzą fachową w dziedzinie rozwoju regionalnego i miejskiego. Jest to również uznana platforma komunikacji politycznej w sprawie rozwoju polityki spójności UE. Podnosi ona świadomość decydentów na temat znaczenia regionów i miast w kształtowaniu polityki UE. Europejski Tydzień Regionów i Miast to największe europejskie wydarzenie publiczne tego rodzaju.

W tym roku Województwo Lubelskie współorganizowało wraz z partnerami z: Polski, Holandii, Chorwacji, Turcji i Rumunii seminarium pt. „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej jako narzędzie zrównoważonego rozwoju”. Moderatorem seminarium był poseł do Parlamentu Europejskiego – Jan Olbrycht. Tegorocznym ekspertem z naszego regionu była Anna Krzyżanowska-Orlik, kierownik Oddziału Programowania w Departamencie Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie. Podczas wystąpienia w sposób syntetyczny zaprezentowała główne wyzwania związane z procesem rewitalizacji. Przedstawiła zarówno pozytywne, ale i negatywne przykłady rewitalizacji. Podkreśliła, jak kluczową rolę w procesie rewitalizacji odgrywa współpraca pomiędzy gminami, a instytucjami zarządzającymi. Pozwala to traktować rewitalizację nie jako pojedyncze projekty, ale jako długoterminowy proces przywracania społeczeństwu zdegradowanych terenów.

Wszyscy uczestnicy seminarium podkreślali, że kluczowe w procesie rewitalizacji są konsultacje społeczne, gdyż w rewitalizacji nie chodzi jedynie o odremontowanie budynków czy ulic, ale o stworzenie przestrzeni, w której dobrze się mieszka i prowadzi działalność gospodarczą, o stworzenie miejsca, które „żyje”.

galeriaGALERIA