W dniach 24-26 kwietnia w Brukseli odbędzie się szkolenie dla menedżerów badań naukowych organizowane przez Biura państw Grupy Wyszehradzkiej w Brukseli.

Jest ono przeznaczone dla pracowników szkół wyższych oraz instytutów naukowo-badawczych z Polski, którzy mają już doświadczenie w zakresie aplikowania do Horyzontu 2020 i chcieliby rozwijać swoją wiedzę i umiejętności.

Zgłoszenie powinno zawierać CV oraz list motywacyjny (maksymalnie 1 strona) w języku angielskim i zostać wysłane na adres: polsca@polsca.pan.pl najpóźniej do dnia 15 marca 2017 r.

Biuro PolSCA nie pokrywa kosztów udziału w szkoleniu.

Wstępny program szkolenia w języku angielskim:

do-pobraniaDO POBRANIA

V4 TRAINING