Prawie wszystkie polskie poprawki ws. przyszłości polityki spójności znalazły się w oficjalnym dokumencie Europejskiego Komitetu Regionów (KR), który został przyjęty podczas sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów, która odbyła się w dniach 11-12 maja. Członkiem polskiej delegacji do Komitetu Regonów jest Marszałek Sławomir Sosnowski. Marszałek województwa wielkopolskiego, Marek Woźniak, w imieniu polskiej delegacji prezentował polskie stanowisko, przygotowane przez międzyregionalny zespół ekspertów.

Unijni samorządowcy przyjęli na ostatniej sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów jedną z ważniejszych w tym roku opinii – „Przyszłość polityki spójności po 2020 roku”. Dokument można uznać za swego rodzaju oficjalne stanowisko samorządów europejskich w sprawie tej kluczowej polityki unijnej. Dyskusja nad jego treścią była bardzo burzliwa, gdyż przedstawiciele różnych krajów starali się, aby znalazły się w niej zapisy jak najbardziej im odpowiadające. Dużym sukcesem polskich samorządowców jest to, iż stanowisko polskie zostało ujęte w opinii praktycznie w całości, w dużej mierze zadecydowała o tym efektywna współpraca ze sprawozdawcą opinii M. Schneiderem. Marszałek Sławomir Sosnowski wraz z polską delegacją, aktywnie zaangażował się w dyskusję nad kształtem dokumentu w ciągu całego procesu jego tworzenia. Zarówno podczas prac w komisji COTER jak i na sesji plenarnej polska delegacja zgłosiła szereg poprawek. Praktycznie wszystkie z nich znalazły się w ostatecznym tekście, który dzięki temu prezentuje interesy polskich samorządów. Zaproponowane poprawki dotyczyły m.in. regionów przejściowych, zapewnienia polityce spójności odpowiednich środków finansowych, stworzenia jednolitych zasad zarządzania między Europejskim Funduszem Rozwoju Regionalnego a Europejskim Funduszem Społecznym czy większej elastyczności Regionalnych Programów Operacyjnych, co umożliwi lepsze ich dostosowanie do potrzeb danego regionu.

Źródło: Biuro Polskie Delegacji do Komitetu Regionów

do-pobraniaDO POBRANIA

Opinia KR – Przyszłość polityki spójności po 2020 r.