Zapraszamy chętnych na staże w drugiej połowie 2019 r. (wrzesień 2019 – styczeń 2020). Wnioski przyjmowane są do 1 kwietnia 2019 r. (godz. 12:00) (czas brukselski).

Rodzaje staży:

Na czym polega staż?

Zadania stażystów zależą od potrzeb przyjmującego działu. Generalnie stażyści wykonują podobne zadania jak młodsi administratorzy na początku kariery, czyli:

  • przygotowują posiedzenia i redagują protokoły
  • uczestniczą w posiedzeniach organów przygotowawczych Rady i Coreperu (Komitetu Stałych Przedstawicieli Rządów Państw Członkowskich przy UE)
  • wyszukują informacje na potrzeby konkretnych projektów
  • tłumaczą dokumenty
  • zestawiają dokumentację, piszą sprawozdania.

Stażyści mogą też skorzystać z programu szkoleniowego, który obejmuje wizyty i konferencje w innych instytucjach UE w Brukseli, Luksemburgu i Strasburgu.

 Po więcej szczegółów zapraszamy bezpośrednio na stronie Rady.