30 listopada podczas udziału w posiedzeniu sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów, marszałek Sławomir Sosnowski spotkał się z unijną Komisarz ds. Polityki Regionalnej Coriną Cretu.

Rozmowa dotyczyła m.in. unijnej debaty na temat przyszłości Polityki Spójności, a także kwestii związanych z wdrażaniem środków unijnych na poziomie województw w obecnej perspektywie finansowej oraz zgłaszanych postulatów i sugestii jak można usprawnić tę kluczową dla UE politykę na bazie doświadczeń z realizacji poszczególnych Regionalnych Programów Operacyjnych.

Oprócz Marszałka Sosnowskiego w spotkaniu uczestniczyli również marszałkowie: Adam Jarubas, Władysław Ortyl, Marek Woźnka, Olgierd Geblewicz, Mieczysław Struk i Piotr Całbecki.