Rozpoczął się nabór wniosków w kolejnej edycji nagrody Europejski Region Przedsiębiorczości 2021 (EER). Regiony i miasta, które wdrożyły u siebie strategie dotyczące przedsiębiorczości mogą aplikować w konkursie. Aplikacje można składać do 31 marca 2020 r. pocztą elektroniczną na adres: eer-cdr@cor.europa.eu.

Corocznie nagradzane są trzy regiony lub miasta o wybitnych, przyszłościowych strategiach wspierania MŚP czy start-upów oraz wspierające i wzmacniające przedsiębiorczość, wymianę dobrych praktyk i współpracę przy projektach europejskich.

Tematem przewodnim aktualnej edycji nagrody Europejski Region Przedsiębiorczości jest przedsiębiorczość na rzecz zielonej i zrównoważonej przyszłości.

Nagroda Europejski Region Przedsiębiorczości  zapewnia uznanie i promocję regionalnej strategii i konkretnych projektów. Pomaga dotrzeć do interesariuszy i powiększyć sieć potencjalnych partnerów do wspólnych inicjatyw.

Więcej informacji dostępnych jest w broszurze informacyjnej oraz filmie.