Europejskie regiony i miasta, które są gotowe, aby wdrożyć ukierunkowaną na przyszłość strategię na rzecz przedsiębiorczości, mogą składać wnioski do 27 marca 2019 r. drogą elektroniczną na adres eer-cdr@cor.europa.eu .

Czym jest Europejska Nagroda Przedsiębiorczości?

  • Jest nagrodą przyznawana corocznie przez Europejski Komitet Regionów maksymalnie trzem miastom lub regionom o wybitnych, zorientowanych na przyszłość strategiach wspierania MŚP, start-upów i scale-upów.
  • Tworzy sieć pionierskich regionów i miast aktywnie wzmacniających ekosystemy przedsiębiorców, wymieniających się dobrymi praktykami i współpracujących z partnerami przy projektach europejskich

Kto może złożyć wniosek?

Zachęca się do udziału wszystkie regiony i miasta UE, które posiadają kompetencje na poziomie politycznym i są w stanie wdrożyć ogólną strategię na rzecz przedsiębiorczości, euroregiony oraz Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

Dlaczego warto aplikować?

EER zapewnia rozpoznawalność i widoczność regionalnej strategii wsparcia przedsiębiorczości i konkretnych projektów realizowanych w jej ramach. Pomaga dotrzeć do interesariuszy i zapewnia pobudzenie ekosystemu gospodarczego oraz świadczy o jego dojrzałości. Zapewnia dostęp do sieci potencjalnych partnerów do projektów i inicjatyw międzynarodowych.

Ulotka o konkursie dostępna tutaj.

Dodatkowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy dostępne na stronie EER.