Przyjęcie świąteczne w Domu Polski Wschodniej

W Domu Polski Wschodniej (7 grudnia) odbyło się przyjęcie świąteczne współorganizowane przez Ambasadora RP w Królestwie Belgii, Artura Orzechowskiego oraz Dom Polski Wschodniej w Brukseli. Siedem lat temu, 2 grudnia 2009 roku, marszałkowie pięciu województw Polski Wschodniej podpisali porozumienie o utworzeniu wspólnego przedstawicielstwa w Brukseli. Koordynację nad pracami Domu Polski Wschodniej sprawują kolejno poszczególne województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie.

Dom Polski Wschodniej powstał w celu pogłębienia współpracy i koordynacji działań pięciu przedstawicielstw regionalnych w Brukseli umożliwiając pełniejsze wykorzystanie wspólnego potencjału rozwojowego.

Podczas przyjęcia świątecznego województwo lubelskie przekazało koordynację w Domu Polski Wschodniej województwu podkarpackiemu. Podczas swoich wystąpień zarówno Marszałek Sosnowski, jak również Marszałek Ortyl podkreślali znaczenie współpracy w ramach Domu Polski Wschodniej oraz że rozpoczyna się nowy rozdział tej współpracy. Marszałkowie ogłosili, że 13 stycznia 2017 r w Lublinie zostanie podpisana strategia Domu Polski Wschodniej, która wyznaczy nowe, strategiczne cele na przyszłość.

Przyjęcie wigilijne zaszczycili swoją obecnością: zagraniczni ambasadorowie przy Królestwie Belgii, posłowie do Parlamentu Europejskiego, polska delegacja do Europejskiego Komitetu Regionów, pracownicy Komisji Europejskiej i innych instytucji europejskich, przedstawiciele biznesu belgijskiego i polskiego w Belgii oraz przedstawiciele MSZ Królestwa Belgii.

galeriaGALERIA