Parlament Europejski przyznaje fundusze na działania komunikacyjne promujące rolę Parlamentu Europejskiego, jego demokratycznych wartości i zaangażowania obywatelskiego. W trzech działaniach o środki mogą ubiegać się różne grupy beneficjentów – przede wszystkim organizacje non profit, które mają w swoich celach promocję wartości europejskich, ale także inne organizacje non profit i organizacje aktywizujące młodych ludzi.

Wnioski należy składać za pośrednictwem formularza elektronicznego do 30 września 2020 roku. Ogłoszenie o naborze w załączniku.

Województwo Lubelskie nie jest w żaden sposób związane z konkursem – powyższa wiadomość ma jedynie charakter informacyjny.